Syftet med BrandGate är att hjälpa dig att jobba smartare och mer effektiv

Vi startade BrandGate 2011 med ett brinnande intresse att hjälpa marknadsförare och marknadsavdelningar att effektivisera och förenkla deras marknadsföringsprocesser.

Vi som startade BrandGate har under många år jobbat med reklam och varumärken. Vi har själva erfarit hur hektiskt, dyrt och tidskrävande marknadsföringsprocesser och aktiviteter kan vara. Det är ofta otaliga möten, diskussioner, justeringar, korrekturrundor och – när kampanjen är över – slutar det ofta i obekväma diskussioner med byrån om storleken på slutfakturan.

Med vår breda och långa erfarenhet från marknadsföring har vi tillsammans med våra duktiga tekniker och programmerare, utvecklat digitala verktyg som sänker kostnader och kortar in produktionsprocesser för våra kunder. De har inte behövt involvera dyra externa byråer eller konsulter. De har sluppit de otaliga korrekturrundorna och de har kunnat delegera arbetet till olika avdelningar eller medarbetare utan att bekymra sig över hur den grafiska profilen tillvaratas. Våra verktyg har gett de full kontroll, oavsett om det gällde enstaka trycksaker eller lokal och centralstyrda kampanjer.

Vi strävar efter att skapa lösningar som är anpassade efter individuella färdigheter och behov. Vissa användare har ingen erfarenhet av varken IT eller grafisk produktion medan andra har lång och djup erfarenhet av båda delarna. Därför fokuserar vi på att skapa enkla lösningar som kan anpassas individuellt så att allas behov och kompetens tas tillvara.

Bland våra kunder finns stora multinationella koncern och små lokala företag med både avancerade och oerfarna användare. För oss är alla kunder lika viktiga, stora som små. Vår prioritet och det vi har fokus på varje dag, är att ge våra kunder en enklare vardag samtidigt som de kan effektivisera, spara tid och sänka kostnader – svårare än så är det inte.