BrandGates verktyg är enkla och intuitiva att använda.
Som ny kund och vid uppstart rekommenderar vi att avsätta lite extra tid för en grundläggande utbildning i systemet och användandet av mallarna. Om så önskas kan vi utbilda en eller flera personer i organisationen till superanvändare.

Vi bistår med workshops och utbildningsdagar så att användarna får nödvändig kunskap och kompetens för att kunna producera professionellt marknadsmaterial. Skulle problem uppstå så nås  supportavdelningen via telefon, Skype eller e-post.