Översiktligt och full kontroll

  • Spara digitala bilder, videofilmer, kampanjer och dokument
  • Avancerade sökfunktioner med komplett metadatastöd
  • Kan skräddarsys och anpassas efter specifika behov och gränssnitt
  • Distribuera tunga bildfiler via nedladdningslänkar
  • Skräddarsydda nedladdningsfunktioner i olika format och storlek

Ladda upp filer i ett anpassat webbgränssnitt

Vi har utvecklat en uppladdningsmodul med ”drag and drop” funktion som förenklar uppladdning av bildfiler för interna medarbetare och externa samarbetspartners. Uppladdningsmodulen styr användarna och filerna laddas upp i rätt kategori med korrekt metadata.

Skräddarsydda nedladdningsfunktioner som levererar filer i rätt format och storlek.

Alla våra produkter levereras som molnbaserade lösningar med hög säkerhet, stabilitet, support och 24/7 tillgänglighet

Vår API lösning gör det lätt att koppla BG Mediabank till andra system

Integrera BG Mediabank direkt med befintliga affärssystem. Vi erbjuder standard integrationer till en mängd olika CMS-system, PIM-system, Adobe-verktyg och andra affärslösningar som ERP-system eller Cloud Storage verktyg.

Kolla även våra andra produkter